Martina Tenhagen

06/ Juni, 07/ Juli, 08/ Augustus

In 2020 heeft Martina een expositie gehad in ’t KoaikersHuus, wegens grote belangstelling en succes is deze nogmaals te zien in 2022.